-40%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN DORIS 5* VỊNH LAN HẠ

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, hang Sáng Tối
 • Mã : SAV002
2,250,000đ
3,690,000đ
-60%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN HERITAGE BÌNH CHUẨN 5* VỊNH LAN HẠ

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Lan Hạ, Đảo Cát Bà, hang Sáng Tối
 • Mã : SAV003
2,990,000đ
7,517,000đ
-50%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN ORIENTAL SAIL 3 * VỊNH HẠ LONG

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Hạ Long
 • Mã : SAV004
1,900,000đ
3,680,000đ
-28%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN PARADISE PRESIDENT 5* VỊNH HẠ LONG

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Hạ Long
 • Mã : SAV005
2,400,000đ
3,300,000đ
-40%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN STARLIGHT CRUISE 5* VỊNH HẠ LONG

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Hạ Long
 • Mã : SAV006
2,250,000đ
3,650,000đ
-45%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN STELLAR OF THE SEA 5* VỊNH HẠ LONG

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Hạ Long
 • Mã : SAV007
3,190,000đ
5,515,000đ
-60%

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN GARDEN BAY CRUISE 4* VỊNH BÁI TỬ LONG

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Bái Tử Long - Làng Chài Vung Viêng - Bàn Chân - Hang Thiên Cảnh Sơn
 • Mã : SAV008
2,050,000đ
5,348,000đ

VOUCHER 2N1Đ DU THUYỀN ACLASS STELLAR CRUISE 4*

 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Du thuyền
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Điểm đến : Vịnh Hạ Long, Hang Sửng Sốt, Đảo Ti Tốp
 • Mã : SAV009
1,980,000đ