PHNOM PENH-BIỂN HỒ-SIEM REAP (5N4Đ)

 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Ô tô, Máy bay
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội/ T.P. Hồ Chí Minh
 • Điểm đến : Phnom Penh, Biển Hồ, Siem Reap
 • Mã : C.SA001
Liên Hệ

ANGKOR HUYỀN BÍ (3N2Đ)

 • Thời gian : 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện : Ô tô/ Máy bay
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội / Hồ Chí Minh
 • Điểm đến : Xiêm Riệp, Camphuchia
 • Mã : C.SA002
Liên Hệ