VIENTIANE - VANG VIENG - LUANG PRABANG (4N3Đ)

 • Thời gian : 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện : Ô tô, Máy bay
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội / T.P. Hồ Chí Minh
 • Điểm đến : Vientiane, Vang Viêng, Luang Prabang
 • Mã : L.SA001
Liên Hệ

LUANG PRABANG (3N2Đ)

 • Thời gian : 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện : Máy bay/Ô tô
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
 • Điểm khởi hành : Hà Nội / Hồ Chí Minh
 • Điểm đến : Luang Prabang, Laos
 • Mã : L.SA002
Liên Hệ