Quy định chung

Sen Á Tours  là thương hiệu dành riêng cho thị truờng khách du lịch là người Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH  iLOTUS TOURS

THÔNG TIN SỞ HỮU CHÍNH THỨC:
                      Tên Công Ty bằng tiếng Việt: Công Ty TNHH iLOTUS TOURS
                      Tên Công Ty bằng tiếng nước ngoài: iLOTUS TOURS  Company Limited
                      Tên Công Ty viết tắt: iLOTUS TOURS  CO.,LTD
                      Địa chỉ: Phòng 101 số 134 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
                      Mã số doanh nghiệp: 0108926614
                      Website: http://www.senatours.vn 

Quy định chung

Khách hàng truy cập vào website: http://www.senatours.vn , tức là đồng ý với các điều khoản sau đây:

1. Trách nhiệm của người sử dụng:

Khi truy cập vào trang web này và sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website http://www.senatours.vn  tức là bạn đồng ý chấp nhận mọi quy định của Sen Á Tours

2. Về nội dung trên trang web:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực. Sen Á Tours và các bên liên quan không bảo đảm hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự ưng thuận của Sen Á Tours bằng văn bản.

3. Về bản quyền:

Sen Á Tours  là chủ bản quyền của trang web này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Sen Á Tours. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Sen Á Tours.

4. Về việc sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Sen Á Tours như việc xác nhận đặt tour, khuyến mại qua email hoặc điện thoại. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web Sen Á Tours. 

5. Về việc tải dữ liệu:

Nếu bạn tải về máy những hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì hình ảnh, dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của Sen Á Tours và cho phép bạn sử dụng. Bạn không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải và Sen Á Tours  không nhượng quyền cho bạn.

6. Thay đổi nội dung:

Sen Á Tours giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

7. Liên kết với các trang khác:

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang khác, Sen Á Tours  không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web bạn phải hiểu và chấp nhận rằng Sen Á Tours  không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang Sen Á Tours  và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.

8. Luật áp dụng:

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản riêng của pháp luật Việt Nam.

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ